BaşvuruBaşvuru Takip

İletişim Bilgileri

Telefon No: 444 4 762
Faks No: 0312 276 00 04
WhatsApp: 0530 861 6323
Adres:
Tandoğan Mahallesi, Billur Sokak, No:8 Sincan/ANKARA/TÜRKİYE
Adres Haritası:

Sık Sorulan SorularEmlak ve İstimlak Müdürlüğü

Şahıslar için ;tapu fotokopisi kimlik fotokopisi ,açık adres ,telefon bilgisi ,
Şirketler için : tapu fotokopisi, vergi levhası ,ticari sicil gazetesi ,şirket yetkilisi kimlik fotokopisi, açıkadres ,telefon bilgileri,
Posta çeki hesapı: 226756 (Belediyemizden emlak vergi borç miktarını öğrenip )
Ziraat Bankası : TR 600 001 000 731 496 147 92 5001 (Belediyemizden emlak vergi borç miktarınıöğrenip )
Online Ödeme : https://ebelediye.sincan.bel.tr.
Anlaşmalı olduğumuz bankalardan (Halk bankası) ödeme yapılabilir
Emlak vergisi toplam rayiç değer üzerinden binalarda binde 2 , işyerlerinde binde 4, arsalarda binde 6,arazilerde binde 2 oranında vergilendirilmektedir.
(a)Emekli aylığımın dışında başka bir gelir olmayacak
(b) Türkiye sınırları içinde hisseli veyatam mülkiyet kapsamında brüt yüz ölçümü 200 m 2 yi geçmeyen tek meskenimden başka meskenbulunmayacak ‘’verasetten gelen köy evi dahi olsa ‘’
(c) Evini kiraya vermediği sürece adına kayıtlımeskende daimi ikamet etmesi gerekmektedir. Müracaat için ptt den alınacak olan e-devlet şifresi veşahsen başvuru gerekmektedir.
Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüz ölçümü 200 m 2 yigeçmeyen tek meskenimden başka mesken kaydı bulunmayacaktır. Müracaat için şehit yakınıolduğuna dair belge , gaziler için gazi kimlik belgesi ve şahsen başvuru gerekmektedir.
Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüz ölçümü 200 m 2 yigeçmeyen tek meskenimden başka mesken kaydı bulunmayacaktır. Müracaat için engelli olduğunadair sağlık raporu ve şahsen başvuru gerekmektedir.
• Dilekçe ile evrak kayıt a müracaat ederek gerekli evrakları tamamlayarak
• Takyidatlı Tapu tescil belgesi aslı
• Muvafakatname(hissedarlardan birinin parseldeki hissemizi almak istememesi durumunda noterden vereceği belge)
• Vekaletname(Hissedarların işlemlerin takibi için vekaleten hareket edilmesi durumunda dilekçeye eklenecek)
• İsteklilerin şirket olması durumunda, imza sirküsü örneği,ticaret odası sicil kaydı
• Satın alma isteminde bulunanların tc nolu kimlik fot.
• Dilekçe ve 2016 yılı kıymet takdir hizmet bedeli Emlak İstimlak Müdürlüğüne müracat edilerek ödenecektir.
17.03.2015 tarih ve 9850 sayılı TOKİ Başkanlığı oluru ile Sincan İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinin 62 Hektar yüzölçümlü alanda ilan edilen Gecekondu Önleme Bölgesi sınırı ve Ulubatlı Hasan Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi iptal edilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili şimdilik planlanan bir proje çalışması bulunmamaktadır.
Belediyemiz tarafından büfe tahsisi yapılmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi yetkisinde bulunan Cadde ve Bulvarlar üzerindeki büfe yeri talepleri için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Sincan Belediyesi bünyesindeki yer tahsisleri için Dilekçe ile müracaatta bulunulması gerekmektedir. Yasal süresi içinde gerekli cevaplandırmalar yapılacaktır.

Fen İşleri Müdürlüğü

Genişliği 12 metre ve üzeri olan caddeler Büyükşehir Belediyesi, genişliği 12 metre altında olan sokaklar ise Sincan Belediyesi yetkisinde karşılanmaktadır.

Genişliği 12 m üzeri yollarda tüm yeni kaldırım talepleri için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına veya ALO 153'e müracaat edilmelidir.

Genişliği 12 üzeri yollarda kaldırım tamirat talepleri için, mevcut kaldırım kilittaşı ise Belediyemize, bazalt taş ise Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına veya ALO 153'e müracaat edilmelidir.

Genişiliği 12 m altındaki sokaklarda yeni kaldırım talepleri için Belediyemize dilekçe veya çözüm merkezi yolu ile müracaat yapıldıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Genişliği 12 m altındaki sokaklarda eski kaldırım tamirat talepleri için Belediyemize dilekçe veya çözüm merkezi yolu ile müracaat yapıldıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.
Asfalt kaplama ve yama çalışmaları, genişliği 12 metre üzeri olan caddeler Büyükşehir Belediyesi, genişliği 12 metre altında olan sokaklar ise Sincan Belediyesi yetkisinde yapılmaktadır.

Komple sokak asfalt kaplama çalışmaları, 12 m altındaki sokaklarda Belediyemiz tarafından sokağın altyapısı tamamlandıktan sonra yapılmaktadır.

Ekipler tarafından tespit edilen Asfalt yama ve tamirat işleri çalışma programına alınmakta olup dilekçe veya çözüm merkezi yolu ile yapılan müracaatlar hızla değerlendirilerek sonuçlandırılmakta ve ilgilisine bilgi verilmektedir.
12 m altındaki yeni yol açılması talepleri; Büyükşehir tarafından bağlı ana yollar açıldıktan sonra Belediyemize dilekçe veya çözüm merkezi yolu ile müracaatı müteakip programa dahil edilerek açılmaktadır.
Boş arsaların temizliği için dilekçe veya çözüm merkezi üzeriden müracaatlar alınmakta olup doğal yollardan atık oluşan boş arsalar Belediyemiz tarafından programa alınarak temizlenmektedir.

Periyodik olarak mevcut yolların bakımı yapılmakta olup dilekçe ve çözüm merkezi üzerinden yapılan müracaatlar süratle değerlendirmeye alınarak sonucudan ilgilisine bilgi verilmektedir.
Köy yolları bakımı periyodik olarak kum veya asfat kırığı ile yapılmakta olup dilekçe veya çözüm merkezi üzerinden yapılan müracaatlar süratle değerlendirmeye alınarak sonucudan ilgilisine bilgi verilmektedir.
Çevre kirliğine sebep olan duvar yazıların silinmesi gibi işler için Belediyemize telefon veya resmi sitemize mail yolu ile müracaat edilmesi halinde hemen müdahale edilmektedir.
Engelli rampası yapılması veya rampa tadilat işlemleri için bina Bina Karar Defterine muvafakat kararı alınarak Belediyemize dilekçeli müracaat edilmesi gerekmektedir.
Kamu yararı gözetilen Tüm tamir ve tadilat talepleri kurumlardan resmi yazı ile vatandaşlarımızdan ise dilekçeli müracaatları halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
Tüm yolar ASKİ Sincan Sube Müdürlüğü yetkisindedir.

Kanal hattı tıkanması halinde ASKi nin 270 48 32 nolu arıza ihbar hattına bildirmeniz gerekmektedir.

Göçük nedeniyle Kanal veya yağmursuyu hattı arızası halinde ASKi tarafından yolda kalan arızalar giderilmekte olup kaldırım ile parsel içinde kalan arızalar ise bina yönetimi yetkisinde giderilmelidir.
Kavşakların düzenlenmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.

Düzenlenen kavşaklar Sinyalizasyon Çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılmakta olup taleplerin Alo 153'e bildirilmesi gerekmektedir.
Hız Kesici Kasis ile Trafik İşaret ve Levhaları Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaddır.

UKOME Genel Kurulunun 2009/27 sayılı kararı gereğince hız kesici kasisler, sadece yayaların trafik güvenliğine yönelik okul ve hastane önlerinde uygun noktalara yapılmaktadır.
Alt ve üst geçitler caddelerde inşaa edilmiş olup caddelerde çalışma yetkisi Büyükşehir Belediyesindedir.

Eski üst geçitlerin (Ayaş Caddesi üzeri ve Ahi Mesud Bul. Üzeri hastane önü) yeni ve modern yapılması için Büyükşehir belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına gerekli yazışmalar yapılmıştır.
Gimsa önü yürüyen merdivenleri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi başkanlığı Belediyesinde olup şikayetlerin ALO 153'e bildirilmesi gerekmektedir.
Bina kapı numaraları Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğü yetkisinde verilmektedir.
Sokak isim levhaları Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğü yetkisinde dikilmekte olup şikayetlerin ALO 153'e bildirilmesi gerekmektedir.
Belediyemize ait devam eden inşaatlar hakkında şikayet ve bilgi için ilgili kontrol mühendisinden bilgi alınmak üzere Fen İşleri Müdürlüğünün Daili 534 numaralı telefonundan yönlendirme yapılmaktadır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk sistemimizde tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Herkes mahkemelerde kendisini temsil etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla avukat tutma zorunluluğu sözkonusu değildir.

Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işlerde uzmanlık gerektirir. Bu nedenle hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek çoğu zaman telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Öte yandan bazı özel durumlarda avukat bulunması zorunlu olup, kişiler istemese dahi kendilerine bir avukat tayin edilir.
Adli yardım, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların, davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak muaf tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.
Kendisinin ve ailesinin geçimi dolayısıyla önemli bir zarurete düşmeksizin avukatlık ücretleri ile yargılama giderlerini karşılaması mümkün olmayan ve adli yardıma konu olan talebinde haklı olan başvuru sahipleri adli yardımdan yararlanabilmektedir.
Adli Yardım başvurusu kabul gören kişi;

a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.
b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.
c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin avans olarak ödenmesi.
d) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temininden,

Hükmün kesinleşmesine kadar ücretsiz olarak faydalanır.
Ankara ili sınırları içinde olanlar, Ankara Barosu Adli Yardım Merkezinden, diğer illerde bulunanlar ise bulundukları illerdeki baroların adli yardım merkezlerinden aşağıda istenilen belgelerle birlikte Adli Yardım başvurusunda başvurusunda bulunabilirler.

1- Muhtarlıktan veya Kaymakamlıktan alınacak olan “fakirlik belgesi”
2- Muhtarlıktan ya da Kaymakamlıktan alınacak “ikametgah belgesi”
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Dava için gerekli belgelerin fotokopisi.
Belediye avukatları, görev yaptığı Belediye Başkanlığının tüm sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ve Yönetmeliklere göre ve Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletname sınırları içinde çözümler getirmekle görevli ve yetkili olup, dışarıdan dava ve icra takibi yapmaları yasal olarak mümkün değildir.
Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama yaptıktan sonra hakkınızı size teslim edecektir.
Dava açmak “yetkili ve görevli mahkemeye” dava dilekçenizi, dava harcı ve posta masrafları ile birlikte teslim etmekten ibarettir. Bu tarif kolay görünse de dava açmak önemli yasal sonuçları olan ve mali yük getirmesi ihtimali bulunan ciddi bir iştir. Zira gerek yetkili ve görevli mahkemeyi belirlemek ve gerekse dava sürecinde yapılması gereken bir çok işlem teknik bilgi ve birikimi gerektireceğinden, yapılacak bir çok eksik ve hatalı işlem hakkınızda ciddi sonuçlar doğurmasına neden olabilir.
Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerecektir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda gerekli araştırma ve hukuki yardım alınması önerilir.
Bir avukat yardımından faydalanmayacak iseniz aşağıdaki soruları kendi kedinize sorunuz;

a) Dava açmak için yeterli bilgi ve belgeye sahipmisiniz?
b) Davanızın olumsuz sonuçlanması halinde ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirdiniz mi?
c) Davanızın size maliyeti ne olacaktır? (Dava harcı, masraflar ve avukatlık ücreti vs.)
d) Uğradığınız haksızlığın giderilmesi için başvurulabilecek başka hukuki yöntemler var mı?
1. Dava açacağınız yetkili ve görevli Mahkemenin adı
2. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz
3. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, adresi
4. Açıklama kısmında mümkün olduğunca açık ve öz şekilde olmak üzere;
a) Davanızın konusu ve malvarlığı haklarına dair davalarda dava konusunun değeri
b) İddianızın dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri.
c) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği
5. Yasal dayanaklarınız
6. Delilleriniz (Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde sununuz, elinizde olmayan delillerin ise
nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız. Varsa emsal yargı kararları sununuz.)
7. Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç)
Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2014 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 207 gün almıştır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin 2014 yılında bir dava ortalama olarak; Asliye Ticaret Mahkemesinde 231 günde, İş Mahkemesinde 417 günde, Aile Mahkemesinde 148 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 91 günde, Asliye Hukuk Mahkemesinde 278 günde, Asliye Ceza Mahkemesinde 270 günde, Sulh Ceza Mahkemesinde 175 günde, Ağır Ceza Mahkemelerinde ise 237 günde karara bağlanmıştır. Bu sürelere yüksek yargı dahil değildir.
İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ödememesi durumunda, alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takip işlemidir.

İcra takipleri, ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır. İlamlı icra takibi, bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan, İlamsız icra takibi ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın başlatılan icra takip türüdür.
Öncelikle icra müdürlüğünden gelen belgeleri dikkatle okuyunuz. Alt kısımlarında yapmanız gerekenler ve yasal haklarınız yazılıdır. Borcun size ait olmadığını yada ödenmiş olduğunu iddia ediyorsanız, bildirilen süreler içinde itiraz etmeniz gerekecektir. Ödeme/ icra emrinde yazılı metin size zor ve karmaşık geliyorsa hukuki yardım almanız önerilir.
Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan karar mercileridir. Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından belirlenen binalardadır.
Şikayetin konusu tüketici işlemini kapsayan ve parasal sınırları ( İl ve İlçe ) dahilinde olan tüm tüketiciler ve şikayet edileni tüketici olan satıcı veya sağlayıcılar tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
Başvurudan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 2016 yılı için Uyuşmazlığınızın değeri;

• 2.320 TL’nin altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine,
• 2.320 TL ile 3.480 TL arasında ise Büyükşehir statüsünde olan illerde İl Tüketici Hakem Heyetine
• Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki tüketicilerin 2.320 TL ile 3.480 TL arasındaki başvuruları için İl Tüketici Hakem Heyetine
• 3.480 TL’nin altında ise Büyükşehir statüsünde olmayan illerde İl Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.
• 3.480 TL’nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız.
Tüketici hakem heyetlerine yapacağınız başvuru; tarafların kimlik bilgileri, adresleri, varsa unvanları, iletişim bilgileri, uyuşmazlık konusu ve başvuru sahibinin seçimlik haklarından hangisini tercih ettiğini içeren dilekçe ile, mal veya hizmetin satın alındığı yada başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu yer hakem heyetine bizzat verilmesi suretiyle yapılmalıdır. Sözlü başvuru kabul edilmemektedir. Dilekçe örneklerini ilgili hakem heyetlerinden yada internet sitelerinden temin edebilirsiniz.
Hukuki bir işlemin yapılması, dilekçenin yazılması, sözlü veya yazılı danışma, hukuki bir dava açılması yahut takibi, ceza davasında savunma veya müşteki vekilliği vb. hukuki süreçlerde avukatla temsil nedeniyle avukata ödenen tutara Vekalet Ücreti denir.

İki tür Vekalet Ücreti vardır. Birincisi, avukat ve müvekkil arasında serbestçe düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tür serbest şekilde ücret sözleşmesiyle belirlenecek olan vekalet ücreti, Asgari Ücret Tarifesinden az, dava değerinin %25 den ise çok olamaz.

İkincisi ise dava sonunda, kazanan taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre karşı tarafa yüklenecek olan vekalet ücretidir. Bu vekalet ücreti de kazanan taraf avukatına aittir.
İster ceza hukukuna ilişkin bir dava olsun, isterse boşanma, tazminat, iş hukuku, ticaret hukuku vb. kapsamdaki bir hukuk davası olsun avukatınıza ödediğiniz avukatlık ücretini karşı taraftan alamazsınız. Zira dava sonucunda mahkeme tarafından kazanan taraf için hükmedilen vekalet ücreti, kaybeden tarafça kazanan taraf avukatına ödenmesi gereken vekalet ücreti niteliğindedir.
Avukatlık ücreti, dava harç ve masraflarını yahut sair giderleri içermemektedir. Söz konusu ücret emek ve mesaisi nedeniyle avukatın kazancını ifade etmektedir. Ancak sözleşme serbestisi gereği avukat ile müvekkili arasında dava sürecinin masrafları, işin mahiyeti icabı yol, konaklama ve sair giderlere yönelik her şeyin dahil olduğu bir avukatlık ücret sözleşmesi de yapılabilir.
Bilgi edinme hakkı, vatandaşların devlet kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgilere ulaşabilme hakkıdır.
Bilgi edinme hakkı bazı alanlarda sınırlandırılmıştır. Milli güvenliği ilgilendiren, devlet sırrı sayılan bilgilerle adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgiler, ticari sırlar, özel hayata ilişkin bilgiler başvuranlara verilmez. Benzer şekilde, kurumun web sitesinde yayınlanmış veya bir basın açıklamasıyla kamuoyuna sunulmuş bilgiler, istenilen bilginin kurumun o konu hakkında özel araştırma veya çalışma yapmasını gerektirmesi veya bizzat kişinin kendisini ilgilendirmemesi gibi hallerde başvuru reddedilebilir. Sözkonusu sınırlamalar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Yasada başvurunun yapıldığı kurum veya kuruluşa bilgi ve belge için maliyet tutarı adında bir ücret ödeneceği belirtilmiştir. Uygulamada bilgi edinme başvuruları genelde elektronik postayla yapıldığından ve kurum tarafından verilen yanıtlar da aynı yolla iletildiğinden herhangi bir ücret istenmemektedir.
Kurum ve kuruluşlar, başvuranlara on beş gün içinde yanıt vermek zorundadır. Yanıt yazılı olarak postayla veya elektronik ortamda bildirilir. Başvurunun reddedilmesi hâlinde, ret kararının gerekçesi ve buna karşı başvuru yollarının da yazıda belirtilmesi gerekir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

  Bina sakinleri toplu karar alarak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün ruhsat verdiği lisanslı
kurumca, kuruluşça tespitini yaptırabilir. "Riskli Yapı" kapsamına girmesi durumunda, Tapu
Müdürlüğü tarafından Riskli Yapı belirtmesi konulur, kanuni 15 günlük itiraz süresi verilir. Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 5.
Fıkrasında " (Değişiklik RG:2/7/201328695)" İlgili Tapu Müdürlüğünce, Tapu Kütüğüne işlenen
belirtmeler riskli yapı tespitine karşı tebligatlar tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapının
bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edebileceği, aksi takdirde idarece 60 günden az olmamak üzere
verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği belirtilmek suretiyle ayni ve şahsi hak sahiplerinin Ulusal Adres Veri Tabanından belirtilen adreslerine tebligat kanununa göre tebliğ edilir"

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

Belediyemize kadrolu işçi alımı İŞKUR aracılığı ile yapılmaktadır.
Okul dönemi stajyer alım başvurusu Nisan ayı içerisinde Sincan ilçesindeki okullara duyuru dağıtılarak bilboardlarla ve Sincan Belediyesi internet sitesinden duyurulur.

Belediyemizde staj yapmak isteyen öğrenciler dilekçe ile şahsen başvuru yaparlar.

Mayıs ayı içerisinde noter huzurunda çekilen kurada adı çıkan öğrenciler Belediyemizde staj yaparlar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür gezileri başvuru tarihleri web sayfamızdan (www.sincan.bel.tr) adresinde ilan edilecektir. Gezilere kayıtları web sayfamızdan başvuru tarihleri içerisinde yapabilirsiniz.
Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kültür programlarıyla ilgili bilgilere 552-553 numaralı dâhili hatları tuşlayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca kültür programları ve tiyatrolar günlük olarak web sayfamız ile belediyemizin elektronik billboardlarında yayınlanmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Beyan vermeleri için Vergi levhası (maliye yoklama fişi) ve Kimlik fotokopisi ile Belediyemize gelip beyan vermelerini istiyoruz.
Beyan vermeleri için Vergi levhası (maliye yoklama fişi), Kimlik fotokopisi, Kira Kontratı, Tapu veya İskân Fotokopisi ile Belediyemize gelip beyan vermelerini istiyoruz.
Sincan Belediyesinin sitesinden ödemeler sekmesinden TC no, vergi kimlik no veya biliyorsa sicil numarasıyla ödeme yapabilir. Yatıracağı tutarı biliyorsa Ziraat bankası iban no: TR600001000731496147925001 nolu Belediyemizin hesabına açıklama yazarak (örn: 2016 yılı ilan reklam veya çevre temizlik vergi borcu gibi) yatırabilir.
Vergi dairesi Yoklama Tutanağını ve size ulaşabileceğimiz telefon numarasını [email protected] mail adresine gönderebilirsiniz. Kapanış yapıldıktan sonra kapanış bilgisi ve varsa borç bilgisini iletmek için telefon numarasını alıyoruz
Eğer totemi koyacağı yer cadde ise Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeleri gerekiyor.

Sokak ise Totemi koyacağı yeri farklı açılardan fotoğraflayıp Belediyemiz İlan Reklam servisine gelip dilekçe ile fotoğrafları ibraz etmesi gerekiyor. Dilekçeyi inceleyip (gerektiğinde Zabıta Müdürlüğüyle uygun olup olmadığını görüşüp) totem konulması uygun veya uygun değil diye dilekçeye cevap yazıyoruz.

Özel Kalem Müdürlüğü

Evlendirme (Nikah) İçin İstenen Belgeler

1-NÜFUS CÜZDANI:
a) Nüfus cüzdanlarının birer adet fotokopisi getirilecektir.
b) Nüfus cüzdanları fotoğraflı ve on yılı geçmemiş olacaktır.

2-SAĞLIK RAPORU
a) Medeni kanunun 136 maddesi ve Evlendirme Yönetmeliğinin 20/ c bendi gereği çiftler evlenmelerine engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu saat 11:00 a kadar SİNCAN 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI: OSMANLI MAH. PIRIL SOKAKTAKİ SAĞLIK OCAĞINDAN ALMALARI GEREKMEKTEDİR. (SARAYCIK YOLU ÜZERİ ESKİ MACİT MARKETİN YANI)
b) Ankara'da ikamet etmeyen çiftlerimizin saat 14.30 a kadar ETİMESGUT TALASEMİ TANI MERKEZİNDEN TEMİN EDEBİLİRLER. (Etimesgut Turgut Özal Köprüsü üzerinde Halk Sağlığı Laboratuvarı) Tel: 0312 243 07 08
(Sağlık raporu, Yetkkili kurumdan resimli ,onaylı ve nikah müracatı için olmak kaydı ile Ankara dışındaki illerdende alınabilir.)
3-FOTOĞRAF
a) 4'er adet vesikalık fotoğraf ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.
b) Resmi üniformalı ve yüzü kapalı fotoğraflar, Fotokopi ve Bilgisayarlarla çoğaltılan resimler kabul edilmez.

4-NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
a) 18 yaşını doldurmayanlar Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği getirmeleri gerekir.
b) Yabancı uyruklu Vatandaşlarla evlenenler Nüfus kayıt örneği getirecektir.

5-EHYİYET BELGESİ ve BEYANNAME
a) Evlendirme Ehliyet belgesi ve Beyanname Evlendirme Memurluğumuzca hazırlanır.

6-EVLENME YAŞI
a) Erkek ve Kadın 18Yaşını doldurmadıkça evlenemez.
b) 16 yaşını bitirmiş ,17yaşından gün almış kadın ve erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.
c) 17 yaşını dolduran ,18 yaşından gün almış kadın ve erkek Anne ve baba veya yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
d) Vasi olanlar ise vasi kararı getirecek ve vasisinin izni ile evlenebilecektir.
e) Anne, baba ve vasiler nüfus cüzdanları ile birlikte müracaat esnasında hazır bulunacaktır.

7-YABANCI UYRUKLU
a) Yabancı Uyruklu olan erkek veya kadın Türkçe Bekarlık Belgesini (Evlenme Ehliyet Belgesi) bağlı olduğu konsolosluktan alacaktır. Bu belgede kişinin adı ,soyadı , ana adı ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel bir halinin bulunmadığı gösterir (bekar,dul ,boşanmış ) şekilde Türkçe olarak Türk Dış İşleri Bakanlığı ‘ndan onaylattıktan sonra 1 adet fotokopisiyle birlikte getirilecektir. Çok dilli belgelerintasdik mecburiyeti yoktur. Apostilli belgelerde kendi ülkelerinde bulunan Türk konsolosluğuna onay yaptırılacak Konsolosluk onayı olmayanlar Türkiyede Türkçe tercüme ettirilerek noter onayı yaptırılacaktır.
b) Boşanan kadınların boşanma tarihini belirtir belge getirmeleri gerekmektedir.
c) Pasaport yeminli bürodan Türkçe tercümesi yaptırılarak noter tasdikli olacaktır.
d) Yabancı uyruklu bay ve bayan Türkçe bilmiyorsa nikahta tercüman getirmek zorundadır.

8-MÜRACAAT VE İZİN BELGESİ
a) Çiftler Müracaat ve izin işlemini şahsen ikisi beraber veya vekil olarak atadığı Anne babası vasıtası ile de yürütebilecektir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekalet namede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.
b)Sincan’ da ikamet edipte İzin Belgesi alarak başka belediyede nikah yaptıracak çiftler, Nüfus Cüzdanı, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Sağlık Raporları ile birlikte bizzat müracaat edeceklerdir.

9-SOYADI DİLEKÇESİ
a) Kendi soyadını kullanmak isteyen bayan soyadı dilekçesini memurluğumuzdan müracaat esnasında temin edebilirler.
10-) Müracaat esnasında alınan Evlendirme Harçları : Belediye içi nikah salonu için hafta içi :90,00-TL Hafta sonu :182,00-TL Dışarda özele ait salonlarda :418,00-TL .harç alınmaktadır.
UYARI
a) Nikah yaptıracak çiftlerin, nikah saatinden 10 dk. önce gelmeleri önemle rica olunur.
b) Gününde gelmeyenlerin işlemleri iptal edilir ve hiçbir evrak iade edilmez.
c) Evraklar 6 ay geçerlidir. Nikâha gelmeyenlerin durumlarını 48 saat önceden bildirmeleri, BİLDİRMEDİKLERİ takdirde ücretleri iade edilmez.
271 73 60 Özel kalem Faks
271 12 72 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faks
270 49 18 Bakım Onarım Faks
271 28 58 Cenaze İşleri Faks
269 17 77 Kültür Sosyal Faks
271 19 91 Emlak Faks
277 05 65 Fen İşleri Faks
645 18 12 İmar Müdürlüğü Faks
271 97 17 İnsan Kaynakları Faks
270 25 16 Muhasebe Faks
277 13 05 Park ve Bahçeler Faks
271 30 48 Plan Proje Faks
271 49 88 Spor Kulübü Faks
645 17 41 Temelli Emlak Faks
270 69 40 Veterinerlik Faks
270 78 68 Zabıta Faks
276 00 04 Sincan Belediyesi Genel Faks

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz tarafından hiçbir şekilde ağaç kesimi yapılmamaktadır.

Cadde, sokak ve kaldırımlardaki ağaçların budaması yapılmaktadır.

Özel alanda ağaç budaması yapılmamaktadır, özel alanda sadece enerji hatlarına değen ağaçların budaması yapılmaktadır.
Hizmet alımı işinde çalışan işçilerden sadece kıdem tazminatını almaya hak kazanarak iş akitleri son bulan işçiler, kıdem tazminatını almaya hak kazanmaktadır.
Müdürlüğümüz tarafından park ve fidanlık alanların ilaçlaması yapılmaktadır. Cadde, sokak ve binaların ilaçlaması Temizlik İşleri Müdürlüğü veya Büyükşehir Çevre Koruma Kontrol Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Dilekçe ile telefonla ya da bizzat müracaat edilebilir. Maddi durumu iyi olmayan, yemek yapamayacak durumda sağlık sorunları bulunan, yaşlı, yatalak olan vatandaşlara araştırma sonucu şartlar uygunsa sıcak yemek yardımı yapılıyor.
Telefon ya da bizzat müracaatla adres alınır. Personel tarafından eşyaların kullanılabilirliği kontrol edildikten sonra uygunsa talebi olan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır.
1.Ölüm evde gerçekleşmişse;
Belediye santralinden cenaze hizmetleri aranır. (444 4 762/663) Buradaki görevli adres bilgilerini alarak kurum doktorunu adrese yönlendirir.

2-Ölüm hastanede gerçekleşmişse;
Cenaze yakınlarının ölüm raporunun aslıyla cenaze hizmetlerine gelmesi gerekir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz 10 çuvala kadar olan hafriyatları ( bir kişinin kaldırabileceği ağırlıkta olması kaydıyla ) ücretsiz almakta.
Şu an için ;

01.01.2017 tarihi itibariyle,
1 kamyonet = 120,00 TL
Yarım kamyonet = 60,00 TL
Açık Hafriyat 1 kamyonet = 175,00 TL
1 kamyon = 470,00 TL
Hafriyatlar kaldırım üzerinde olması durumunda kaldırılmaktadır. ( Bina içi , garaj girişi vb. durumlarda alınmamaktadır.)
Saat uygulaması ve dış etkenler sebebiyle poşet ile toplama yönteminden verim alınamadığından, konteyner ile toplama yöntemine geçiş kararı alınmıştır. 31/03/2017 tarihi itibari ile Sincan genelindeki 57 mahallemizde konteyner dağıtımı tamamlanmış olup,eksik yada yıpranmış olanlar program dahilinde yenilenmektedir.
Özel mülkiyetler arsa sahiplerine ait olup, ilçe sınırları içerisindeki kamuya ait olan boş arsalar ekiplerimiz tarafından program dahilinde temizlenmektedir.
Belediyemiz çözüm merkezine iletilen araç ve elemanlardan kaynaklı şikayetleriniz yetkililerimiz tarafından titizlikle incelenerek sonuçlandırılacak olup, muhatapları konu ile ilgili bilgilendirilecektir..
Alınması istenilen Eşyaların kaldırım üzerinde yayaların geçişini engellemeyecek şekilde bırakılması,ve adres bilgilerinin eksiksiz olarak çözüm merkezine iletilmesinden sonra, ekiplerin programı dahilinde en kısa zamanda yardımcı olunacaktır.
Çözüm merkezine (444 47 62 ) bildirilen, ihbar ve şikayetleriniz Çevre Denetim Ekiplerimizce yerinde değerlendirilip Çöp atan bina ile ilgili gerekli işlem yapılacaktır.
Alınması talep edilen Dal ve Otların bahçe dışına, kaldırım üzerine çıkartıldıktan ve adres bilgileri çözüm merkezine (444 47 62 ) eksiksiz kaydettirildikten sonra , program dahilinde ekiplerimizce en kısa zamanda kaldırılacaktır.
Mahallelerimizde haftanın belirli günlerinde araç üstü ULV cihazları ile düzenli olarak uçkun mücadeleleri yapılmaktadır. Şikayete konu olan adres bilgileri, kontrol ekipleri tarafından değerlendirilecektir..
Daire, İş yeri, konut, site , ağaçlık alanlar ve bunun gibi mekanlara yönelik ağaç böcekleri ve diğer haşerelerle mücadelede, bu konuda uzman personel tarafından uygun şekilde müdahele edilmelidir.Konu ile ilgili özel ilaçlama firmalarından ve Ankara Büyük şehir Belediyesi Belplas 384 66 11’den ücreti mükabilinde yapılmaktadır.
Atık yağlar 5 lt ye kadar bölgedeki en yakın okulda bulunan atık yağ makinesine yönlendirme yapılarak, daha fazla ise adres bilgileri alınıp firmaya bilgi verilerek alınmaktadır.
Temiz kullanılmış kıyafetler ilçe sınırları içerisinde belirli noktalarda bulunan giysi kutularına atmalarını bildirerek, vatandaşımızı yönlendirmek.
Kağıt ve kartonlar için, geri dönüşüm konteynerleri belirli noktalarda yer almakta olup, cam atıklar için yine belirli noktalarda kumbaralar mevcuttur.

Zabıta Müdürlüğü

Adres ve araç bilgileri(plaka,renk ve marka-model) alınıp görevli zabıta ekibine bildirilir
Adres ve araç bilgileri(renk ve anlaşılabilir durumdaysa marka-model) alınıp görevli zabıta ekibine bildirilir
Gerekli yazışmaların ve tebligatın yapılabilmesi için şikayet sahibinin bilgileriyle beraber çağrı merkezi üzerinden kayıt açılması gerekmektedir.
Denetleme ve yaptırım yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olduğunun ve Alo 153 Mavi Masa Şikayet Hattını araması gerektigi bilgisi verilir
Adres ve Gürültü hakkında (çocuk,makine,müzik vs.) bilgi alınıp görevli zabıta ekibine bildirilir
Adres ve Şikayetçi olduğu konu hakkında(Gürültü,Koku vs.) bilgi alınıp görevli zabıta ekibine bildirilir
Adres ve Şikayetçi olduğu konu hakkında(Gürültü,Koku vs.) bilgi alınıp görevli zabıta ekibine bildirilir
Afişin bulunduğu yerin adresi ve konusu hakkında bilgi alınıp görevli zabıta ekibine bildirilir
Adres ve Araç bilgileri (plaka,renk,marka-model) bilgileri alınıp görevli zabıta ekibine bildirilir
Adres ve Şahıs hakkında bilgi (cinsiyet, kıyafet,kişi sayısı vs) alınıp görevli zabıta ekibine bildirilir